BN ontwerp
Image default
Architectuur

Welke uitdaging stelt zich voor de gebouwde omgeving?

Volgens de inhoud van het klimaatakkoord dient de gebouwde omgeving in Nederland tegen het jaar 2050 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent concreet dat er nog zo’n slordige 7 miljoen huizen evenals 1 miljoen andere gebouwen gasvrij gemaakt dienen te worden. Op dit moment moet er echter worden vastgesteld dat het tempo hiervoor niet bijster hoog ligt. Dit zorgt ervoor dat het risico bestaat dat we deze doelstelling niet gaan halen. Omwille van deze reden wordt er onder meer door TNO gepleit voor een zogenaamde contingentenaanpak. Benieuwd wat deze aanpak nu precies inhoudt? Dat kom je te weten in dit interessante blogartikel!

50.000 vereiste woningrenovaties op jaarbasis

Willen we de vooropgestelde klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving kunnen behalen? Dan moeten er op jaarbasis zo’n slordige 50.000 woningrenovaties worden uitgevoerd. Dit staat gelijk aan ongeveer 1.500 woningrenovaties per dag. Om dit te kunnen realiseren zal er toch echt een versnelling van de energietransitie moeten worden gerealiseerd. Omwille van deze reden wordt er gepleit voor een andere aanpak. Zo’n alternatieve aanpak bestaat niet alleen, daarnaast brengt ze ook een aantal zeer belangrijke voordelen met zich mee. Denk hierbij concreet aan:

  • De gebouwvoorraad wordt met 70 procent goedkoper gemaakt;
  • Er kan op een snellere manier worden verduurzaamd;
  • Het is mogelijk om efficiënter te verduurzamen;

Voor deze alternatieve aanpak geldt dat ze betrekking heeft tot het zogenaamde clusteren van gebouwen in zogenaamde contingenten. Het uiteindelijke doel is dat deze oplossing voor een betere duurzaamheid bij alle gebouwen kan worden ingezet welke zich in hetzelfde contingent bevinden. Op deze manier kan worden voorkomen dat er per woning gebruik moet worden gemaakt van maatwerk. Het spreekt immers voor zich dat dit allesbehalve als efficiënt kan worden bestempeld.

Hoe werkt zo’n contingent dan in de praktijk?

Een contingent ontstaat op het ogenblik dat er een match is tussen enerzijds het DNA van een gebouw en anderzijds een bepaalde, bewezen verduurzamingsoplossing (zoals bijvoorbeeld zonnepanelen). Voor het DNA waar een gebouw over beschikt geldt dat ze bestaat uit allerhande data. Denk hierbij concreet aan:

  • De woonwensen;
  • De samenstelling van het gezin;
  • Het bouwjaar;
  • De ligging;

Het is helemaal niet zo dat gebouwen uit gebouwde omgeving die deel uitmaken van hetzelfde contingent in dezelfde buurt of omgeving moeten zijn gelegen, integendeel. Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk dat woningen in Breda en Groningen tot hetzelfde contingent behoren. Dit terwijl dat bijvoorbeeld niet geldt voor nabijgelegen woningen. Naar verwachting zou er bij een contingent sprake kunnen zijn van een gemiddelde omvang van zo’n 15.000 gebouwen. Gebouwen die deel uitmaken van een contingent kunnen allen op dezelfde, gelijkaardige manier verduurzaamd worden.

Het gebruik van biobased bouwmaterialen in de gebouwde omgeving

Het spreekt voor zich dat er ook nog in de richting van andere zaken kan worden gekeken voor wat het verduurzamen van de gebouwde omgeving betreft. Zo is ook de transitie van traditionele bouwmaterialen naar biobased bouwmaterialen – TNO iets waar zeker de nodige aandacht aan kan worden besteed. Ondanks het feit dat er heel wat verschillende mogelijkheden voor het grijpen liggen om onze gebouwde omgeving te verduurzamen zullen we met zekerheid een tandje bij moeten zetten willen we erin slagen om de klimaatdoelstellingen voor het jaar 2050 te halen.