BN ontwerp
Image default
Bedrijven

Waarom datavernietiging belangrijk is voor uw bedrijf?

Veel bedrijven verwerken gevoelige bedrijfs- en persoonsgegevens. Deze worden opgeslagen op harde schijven, USB’s of andere datadragende IT-apparatuur. Na verloop van tijd wordt deze apparatuur elders ingezet of vervangen. Dan wilt u natuurlijk niet dat gevoelige gegevens bij de verkeerde mensen terecht komen.

Het is dus belangrijk om vertrouwelijke informatie fysiek te vernietigen. Alleen het wissen van een USB of het formatteren van een harde schijf is namelijk niet voldoende om data permanent te verwijderen. Bepaalde informatie is toch terug te halen.
Als u data niet op de juiste manier vernietigt kunnen kwaadwillenden zoals fraudeurs hier gebruik van maken. Afgezien van het feit dat dit heel vervelend is voor de gedupeerden, heeft het voor uw bedrijf ook grote gevolgen. We spreken dan van een datalek, en een datalek heeft consequenties voor uw bedrijf.

Wat is een datalek

We spreken van een datalek als beveiligde informatie opzettelijk of onopzettelijk wordt vrijgegeven aan een onvertrouwd publiek. Het verlies van een USB met persoonsgegevens of vertrouwelijke documenten bijvoorbeeld, of het doorsturen van vertrouwelijke gegevens aan de verkeerde ontvanger zijn voorbeelden van datalekken.

Ook spreken we van een datalek als persoonsgegevens doorgestuurd worden zonder toestemming van de betreffende personen. Hiervoor is de AVG in het leven geroepen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Met de AVG hebben burgers meer regie over hun persoonsgegevens. Dit wil onder meer zeggen dat een bedrijf toestemming moet vragen voor het gebruik en / of delen van deze gegevens. Doet u dat niet of krijgt u geen toestemming van de eigenaar van de gegevens en stuurt u gegevens toch door, dan spreken we ook van een datalek.

Verschil tussen dataverwijdering en data vernietiging

Bij dataverwijdering wordt alleen de data op een drager vernietigd. Dit is iets anders dan wissen. De drager, zoals een USB of harde schijf, blijft wel bruikbaar. Nadeel van verwijdering is dat het proces relatief lang duurt en bovendien kostbaar is, zeker bij dragers met een grote opslagcapaciteit. Bij data vernietiging wordt de drager zelf vernietigd. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan met behulp van een shredder.

Waarom data vernietiging

Om te voorkomen dat gegevens in verkeerde handen vallen moet data op de correcte manier worden vernietigd. Dat laat u doen door een gecertificeerd bedrijf. NEG IT Solutions is een gecertificeerd bedrijf dat zorgt voor een onherroepelijke vernietiging van datadragers. Dit wordt gedaan met een shredder en met aandacht voor het milieu. Dat kan bij u op locatie, of in ons servicecenter in Nieuwegein. U ontvangt van NEG IT Solutions een gedetailleerde rapportage voor gebruik bij auditing en compliancy en waarmee u kunt aantonen dat de datadragers op de juiste manier zijn vernietigd.