BN ontwerp
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement bij ontslag blijft belangrijk

Outplacement is big business, zeker in de Verenigde Staten. In het land van onbegrensde mogelijkheden heeft de outplacementmarkt een omvang van miljarden dollars. In Nederland gaat het vermoedelijk om 150 tot 200 Euro per jaar.

In Nederland is er sinds de introductie van outplacement, eind jaren tachtig, meer oog voor de sociale gevolgen van ontslag. Ook de invloed van de vakbonden heeft hier in het verleden aan bijgedragen.

In de Verenigde Staren ontstond outplacement in de crisisjaren voor en na de oorlog. Outplacement werd toen alleen nog aan ontslagen managers aangeboden en was daardoor een echte niche markt. Outplacementbureaus van het eerste uur zaten jaren in rustig vaarwater. Tot dat de recessie van de jaren tachtig zich aandiende en de outplacementsector een enorme groeispurt had. Vanaf dat moment hadden veel mensen een andere baan nodig en werd een levenslang dienstverband bij eenzelfde bedrijf langzamerhand meer een uitzindering dan regel.

Copyright: Werkcontact B.V.

Outplacement staat voor sociaal werkgeverschap

Waar bedrijven vroeger liever discreet omgingen met het ontslaan van overtollig personeel, geldt nu dat er meer transparantie is en outplacement gezien wordt als goed ondernemerschap. Outplacementbureau worden ook steeds vaker ingezet als loopbaanadviseurs. Ze geven directies advies en onderzoeken bijvoorbeeld of iemand nog wel op de juiste werkplek zit. Dat mag overigens alleen maar met medewerking van de betrokken medewerker want een outplacementbureau behoort geen dubbele petten op te hebben. Belangenverstrengeling komt immers als snel om de hoek kijken wanneer het outplacementbureau ook het outplacementtraject mag verzorgen. Outplacementbureaus behoren altijd in opdracht van het bedrijf en de werknemer te werken. De individuele belangen van een werknemer behoren zelfs voorop te staan. Outplacement vereist vertrouwelijke omgang met gegevens en dat wat een werknemer aangeeft te willen of wat hij vertelt. De werkgever wordt hoogstens alleen procesmatig op de hoogte gesteld van de gang van zaken in het traject.

Overige diensten van outplacementbureaus

Naast outplacement bieden outplacementbureaus de laatste jaren ook andere diensten aan zoals coaching, leiderschapstrainingen en teambuilding. Zeker nu de arbeidsmarktmarkt krap is worden deze diensten vaker afgenomen. In een concurrerende arbeidsmarkt ligt dat natuurlijk ook voor de hand. En vaak komt het initiatief zelfs vanuit de werknemer zelf.

Uitzendbureaus hebben outplacement ook ontdekt

Uitzendbureaus als Randstad en Tempo Team zijn de afgelopen jaren ook actief geworden in de markt van outplacement. Hoewel zij dat niet onverdienstelijk doen lijken uitzendbureaus toch op afstand te staan van de traditionele outplacementbureaus. Uitzendbureaus hebben vaak last van een slecht imago dat staat voor tijdelijk werk in plaats van vast werk. Ook wordt hun vaak verweten vooral met de belangen van de werkgever rekening te houden en minder met die van de werknemer.

https://www.outplacementverzekering.nl