BN ontwerp
Image default
Computers / Consultants

Artikel Marketing en tekstschrijven

Het begrip artikel marketing zegt vrijwel geheel wat ervoor nodig is, artikelen. Artikelen zijn in dit geval geen producten, maar geschreven teksten (eventueel voorzien van afbeeldingen en/of video´s). Deze teksten moeten altijd een sterke relatie hebben met de producten of diensten van de website waarop de teksten gericht zijn. Deze teksten worden gepubliceerd met artikel marketing. Binnen de teksten moet een relevante verwijzing staan naar de website. Artikel Marketing is het onderdeel binnen internet marketing wat vooral gebruikt wordt om websites te promoten. Artikel marketing kan men zien als een hulpmiddel voor zoekmachine optimalisatie (SEO) en dan voor het off-page gedeelte daarvan. Artikel marketing is een dagelijks terugkerende activiteit, zeker wanneer men meerdere websites moet promoten. Voor artikel marketing is het noodzakelijk dat men in staat is continue unieke teksten te schrijven, die een hoge relevantie hebben met betrekking tot de te promoten website(s). Deze teksten moeten minimaal 400 woorden lang zijn en een ankertekst bevatten die verwijst naar de te promoten website(s). De artikelen plaatsen kunt u het beste doen op externe websites.

Artikel marketing en linkverwijzing

Zoals hierboven vermeld is het noodzakelijk om binnen artikel marketing met behulp van een ankertekst een verwijzing binnen het artikel, dat gebruikt wordt op de externe website, te maken naar de te promoten website. Deze ankertekst moet zeer gevarieerd gebruikt worden, maar wel een relatie hebben naar de te promoten website en het belangrijkste zoekbegrip of zoekwoord binnen deze website. Indien een website over melkmachines gepromoot moet worden en het belangrijkste woord op de te promoten website is “melkmachines” dan is het niet zo dat ieder artikel voor de promotie een verwijzing moet hebben vanaf de ankertekst “melkmachines”. In procenten uitgedrukt moet ongeveer 5% van de ankerteksten dit unieke woord bevatten en de overige 95% moet een verdeling zijn tussen frases (bijv. “melkmachines kopen” of “melkmachines voor boeren”, enz.) en een “harde” linkverwijzing (URL genoemd, bijvoorbeeld “www.melkmachines-leveranciers.nl” als ankertekst). Indien de fout gemaakt wordt (veel) teveel op de harde ankertekst te promoten, zullen de zoekmachines dit zien als spammen en in plaats van belonen wordt de te promoten website afgestraft met een lagere ranking.

Artikel marketing en (geen) duplicate content

Zoekmachines belonen artikelen en daardoor de gepromote website indien de inhoud van de artikelen een hele duidelijke relatie met deze websites heeft. De artikelen die met behulp van artikel marketing gebruikt worden om websites te promoten moeten zeer relevant (en uniek in verband met de mogelijke “afstraffing” wegens duplicate content) zijn. In het voorbeeld van de website over melkmachines moeten de promotie artikelen minimaal een relatie hebben met voeding, koeien, melk, boeren, enz. Hetzelfde geldt ook nog eens voor de categorieën binnen de externe websites waar deze artikelen gepubliceerd worden. Hoe sterker hieraan wordt vastgehouden hoe meer succes er verkregen zal worden. Deze basis regels aanhouden is elementair en op deze manier kunnen websites met behulp van artikel marketing een hoge positie verkrijgen in de zoekmachines.